CELOSTNÍ BROZVOJ ?+4 
TÝMY, SKUPINY

Celostní rozvoj obsahuje:
- 1. setkání: Metoda Přepisu negativních postojů (60min, individuálně)
- 2.- 5.setkání: Mentální trénink (4x 60min celá skupina společně) + tištěné materiály
- setkání jsou cca po 7-mi dnech
- setkání jsou možná i ve Vaší firmě

Zaměřujeme se na:
- řešení konfliktů
- týmovou spolupráci
- otevřenou komunikaci
- rozvoj pozitivních vztahů
- schopnost delegování
- profesní angažovanost
- vnitřní odpovědnost k pracovním povinnostem
- rozvoj kreativity
- stabilizace firemní hierarchie
- upevnění pozic

Cenu za celostní rozvoj Vám rádi sdělíme na dotaz podle počtu účastníků.

Těšíme se na setkání

Tomáš Hynek & Petra Hynková Holubová
Olomouc, dle domluvy celá ČR
Kontakt: 
Tel. 777 72 00 44
e-mail: petra@energiekone.cz