CELOSTNÍ ROZVOJ 2+4
RODINY

Celostní rozvoj obsahuje:
- 1. setkání: Metoda Přepisu negativních postojů (samostatně, každý z dospělých 60min)
- 2. - 5.setkání: Mentální trénink (4x 60min, společně) + tištěné materiály
- setkání jsou cca po 7-mi dnech

Zaměřujeme se na:
- rodinné krize
- rodinou komunikaci
- podporu v náročné rodinné situaci
- tragické ztráty
- rodinné vzorce
- upevňování a prohlubování vzájemných vztahů
- prožitkové sblížení
- rozvoj spolupráce
- společné pozitivní vzpomínky
- souznění, sblížení, sdílení

U dětí na:   
- agresivitu, strachy
- špatnou komunikaci
- časté spory
- podrážděnost
- nesoustředěnost
- poruchy chování
- časté nemoci
- rozvod nebo úmrtí blízké osoby
- opožděný vývoj

Cena za celostní rozvoj 6x 60min: 7.300,-Kč
+ dítě do 7-mi let ZDARMA
+ dítě od 8-mi do 14-ti let + 1.700,-Kč
+ dítě 15-18 let + 2.300,-Kč

 

Těšíme se na setkání

Tomáš Hynek & Petra Hynková Holubová
Olomouc
Kontakt: 
Tel. 777 72 00 44
e-mail: petra@energiekone.cz