CELOSTNÍ ROZVOJ 1+4
JEDNOTLIVCI

Celostní rozvoj obsahuje:
- 1. setkání: Metoda Přepisu negativních postojů (60min)
- 2.- 5.setkání: Mentální trénink (4x 60min) + tištěné materiály
- setkání jsou cca po 7-mi dnech

Zaměřujeme se na:

- odpovědi na vnitřní a vnější konflikty
- řešení vztahových problémů
- strachy
- rodinné vzorce
- opakující se minulost
- rozvoj osobnosti
- komunikaci, vnímání, sebeuvědomování, sebelásku, stanovování hranic
- odpuštění
- profesní rozvoj

Cena za celostní rozvoj 5x 60min: 4.900,-Kč

Těšíme se na setkání

Tomáš Hynek & Petra Hynková Holubová
Kontakt: 
Olomouc
Tel. 777 72 00 44
e-mail: petra@energiekone.cz