Příprava koní pro spolupráci s lidmi

Každého svého koně jsem koupila buď jako hříbátko nebo jako mladého koně, se kterým lidé zatím nijak nepracovali.
Právě z důvodu, že si koníky připravuji od základů sama.
Mým cílem je:
- kůň spolupracující s člověkem v terénu ve všech chodech (krok, klus, cval), za každého počasí, za světla i za tmy, sám i s ostatními koňmi, na udidle i bez něj
- kůň ovládající jízdárenskou práci se základy drezury i parkuru se zkušeným jezdcem i začátečníkem a opět na udidle i bez něj
- kůň spolupracující s lidmi všech věkových kategorií ze země i ze sedla
- kůň, který dokáže citlivě vnímat člověka a spolupracovat s ním při osobně-rozvojových aktivitách s koňmi
- kůň, který má k člověku respekt i důvěru 

Ze svých koní jsem takto připravovala Rockyho, Claru a Janne. Během let jsem vypomáhala ostatním s mnoha jejich koňmi.
Nyní budu připravovat našeho tříletého koně Charlieho a právě na něm jsme se rozhodla tento postup pro vás zdokumentovat:

1. díl

2. díl

3. díl